TAGOK’a üye olan her işletmemize atanan uzmanımız, düzenli olarak üye işletmemize;

a- İhracata hazırlık, pazar araştırmaları, ihracaat ve ihracat sürecindeki tüm aşamasınında gerekli teknik ve operasyonel bilgileri paylaşarak sürekli iletişim halinde olurlar.

b-TAGOK’un düzenli olarak hazırladığı “TAGOK İHRACAT BÜLTENİ” üye işletmemize göndererek, üyemizin uluslararası pazarlardan haberdar olmasını sağlar,

c- Uzmanınız hedeflenen pazar/pazarlarda yaptığı pazar araştırmalarında elde ettiği bilgileri derleyerek düzenli olarak üyemize bilgi vermektedir.

d-Uzmanınız hedeflenen pazar/pazarlarda yaptığı pazar araştırmalarında, pazarın ihtiyaç duyduğu ürün ve iş geliştirme konularında üyelerimize sürekli bilgi vererek, istişare eder,

e- Üye işletmemizin yetkilisi ve/veya dış ticaret sorumlusu olarak görevlendirdiği kişi/kişilere dış ticaret eğitimleri verilmektedir.