6 ADIMDA İHRACATA HAZIRLANACAKSINIZ

İhracat Öncesi Hazırlık Üye İşletmemizin Dış Ticaret Potansiyelinin Değerlendirilmesi: İşletmenin ihracat konusunda iç yeterlilikleri ve kapasitesi ortaya konulur.

a- Bu aşama işletmenin tüzel kişiliğinin ihracat yapabilmesi için gerekli yasal evrak ve belgelerinin kontrolleri TAGOK uzmanlarınca yapılır. İşletmenin eksikleri var ise tamamlanması için destek verilir.

b- İşletmenin ihracatta konu olan ürün/ ürünlerinin hedef pazara/pazarlara göre gerekli kalite, kontrol ve standartları belirtilen belgelerinin kontrolleri yapılır ve eksikleri var ise tamamlanmasına destek verilir.

c- Ön Pazar Araştırması: Hedef olarak belirlenen pazara ilişkin rekabet ortamı, mevzuat ve düzenlemeleri, ticari engelleri hakkında araştırma yapılır ve üye işletmeye bu verilere göre bilgi verilir. Bu toplanan verilere göre hedef pazar/pazarlar seçilir.