Belgelendirme Hizmetleri; İhracata hazırlık için ihtiyacı olan yasal gerekli belgeler ve Standartlar belgeleri,

b- Ürün Analiz Belgeleri; Hedef ülkeye göre, alıcı ülkenin ithalat rejimi içinde istediği ürün analizleri,
c- Hukuk Müşavirliği: Alıcı ile satıcı arasında ihtiyaç olacak sözleşmelerin ingilizce dilinde düzenlemesi ve sözleşmenin takibi,

d- Lojistik ve Navlun Hizmetleri: Üreticinin fabrikasından, alıcının gümrüğüne kadar ihtiyacının olan lojistik hizmetleri,

e- Gümrük Müşavirliği: Üye işletmemizin ürünleri gümrük işlerinin yürütülmesi,

f- Ürün Sigortalanması: Üye işletmemizin ürünlerin, fabrikadan, alıcının gümrüğüne kadar gerçekleşecek lojistik süreci içinde sigortalanarak olası riskleri bertaraf etmek ve/ veya zorunlu sigortalama işlemleri için verilen hizmet,

g- TARIMKON Kalite, Konrol ve Expertiz Başkanlığı; Alıcı ve satıcı arasında sözleşme, kontrot, LOI ve/veya proformada belirtilen “ürün özellikleri ( kalite, kalibrasyon özellikleri, paket, ambajlaklama, paletleme, taşıma, renk, koku…

Alıcı Adına; ICAF-C20100 sertifikası ile Satıcının gümrüğünde yaptığı kontrollerle alıcının doğru ürünün aldığını belgendirerek garanti etmektedir

Satıcı Adına; ICAF-C20101 sertifikası ile Alıcının gümrüğünde yaptığı kontrollerle alıcının, ürünün lojistik sürecinde her hangi bir zaiata uğrayıp uğramadığını, uğradı ise zaiatın ne ne kadar ve sorumlusunun kim oluğunun tesbitini, alıcının doğru ürünü aldığını alıcı nezaretinde belgendirmektedir.