DIŞ TİCARET BİRİMİ FİRMA RANDEVU KARTI’den yeni gönderme

Şirket Adı Deneme Telefon Numarası 0505050505 E-Mail Adresi bilalcetin@fsbteknoloji.com Dış Ticaret Deneyiminiz Var Mı? Var Dış Ticaret Biriminiz Var Mı? Var Ürün Mü Hizmet Mi Pazarlamak İstiyorsunuz? Hizmet İhracat Birliğine Üyeliğiniz Var Mı? Var Ürünün Genel Pazar Bilgisini Biliyor Musunuz? Evet Ürünün Genel Rakip Bilgisini Biliyor Musunuz? Var Ürünün Genel Fiyat Bilgisini Biliyor Musunuz? Evet…

DIŞ TİCARET BİRİMİ FİRMA RANDEVU KARTI’den yeni gönderme

Şirket Adı fsdfsd Telefon Numarası 465465 E-Mail Adresi fsbmedya@gmail.com Dış Ticaret Deneyiminiz Var Mı? Var Dış Ticaret Biriminiz Var Mı? Var Çalışan Sayınız Nedir? 25-50 Ürün Mü Hizmet Mi Pazarlamak İstiyorsunuz? Ürün İhracat Birliğine Üyeliğiniz Var Mı? Var Ürünün Genel Pazar Bilgisini Biliyor Musunuz? Evet Ürünün Genel Rakip Bilgisini Biliyor Musunuz? Var Ürünün Genel Fiyat…

İlk Defa İhracat Yapacaklar İçin

İHRACAT İŞLEMİ NASIL YAPILIR. İlk olarak ihracat işlemini gerçekleştirebilmek için bir gümrük müşavirliği şirketi ile anlaşarak vekaletname ve diğer şirket evraklarını teslim etmelisiniz. Gümrük müşavirliği şirketi firmanızı gümrük sisteminden firmanızı aktif hale getirecektir.(Yükümlü Takip Sistemi) Bu işlemin ardından ilgili ihracatçı birliklerine üyelik gerekmektedir. Bu üyelik ürünlerinizin sınıfına veya bağlı bulunduğunuz bölgeye göre yapılmalıdır. Örneğin tekstil…

İhracat Türleri

A- Genel Esaslar İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir. B- Ön İzne Bağlı İhracat İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanmak…

Dış Ticaret Engelleri

  A) Pazara Giriş Engelleri 1–Yerel ürünlerin uluslararası kurallara aykırı olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara girişin mümkün olmaması2–Uluslararası kurallara aykırı olarak anti–damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamaları3–Pazarın uluslararası kurallara aykırı şekilde yerli bir firma ya da tekel tarafından kontrolü4–Ürünün ülke içinde dağıtımı, pazarlanması, satılması, satın alınmasına ilişkin belgelendirme, lisans verme gibi şartlar konusunda toptancılar, perakendeciler, müşteriler bakımından sınırlamalar getirilmesi B) Fikri…