TAGOK Nedir?

HEDEF KOBİ DÜZEYİNDE İHRACAT

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK; ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine, tedarikçilerine; Uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırması ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri sunan birimimizin adıdır. Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu bünyesinde kurulan TAGOK dış ticarete yönelik olarak, Bölünmüş İhracat Maliyetleri Girdisi (BİMG) vizyonunu geliştirmiştir.

DÜNYA’DA Kİ TOPLAM İHRACATIN %96’SI KOBİLERE AİT

Türkiye’de KOBİ’lerde ihracat oranları ise sadece %36.4

TİCARETE BAŞLARKEN KURDUĞUNUZ HAYALLERDEN VAZGEÇMEYİN

KOBİ’ler iç pazarda verdikleri savaşı dış pazarda verdiklerinde, kar marjlarının yükseldiğini, buna bağlı olarak üretim kapasitelerinin ve istihdamlarının da arttığını görmektedir. İç pazarda sürekli olarak kalan bir çok KOBİ’nin düştüğü hataların başında;

  • Üretim girdilerin düşürmek için istihdam eksiltmek ve kalitesiz hammaddeye yönelmek,
  • İç Pazarda rekabet edebilmek için kar marjlarını düşürmek

İşletmesini ayakta tutabilmek adına yaptıkları bu hatalardan dolayı; üretim teknolojisi ve hızı, personel eğitim, inovasyon, arge ve urge çalışmalarında kullanması gereken bütçeyi ayıramıyor olmasıdır.

Bir ülkenin ihracat kabiliyetlerinin arasında yer alan en önemli özelliklerin başında iş gücü, hammaddeye ucuz erişim ve teknolojik etmenler yer almaktadır. İşte bu noktada Dünya’da ki bir çok gelişmiş ülke KOBİ’lerine bu konularda çeşitli teşvikler sağlayarak dünya ile entegre
olmasını sağlamaktadır. Ülkemizde de bu konuda büyük teşvikler ve hibeler vererek bir çok KOBİ düzeyindeki firmanın bir üst klasmana geçerek sanayi alanında atılımlar yapmasının önünü açmaktadır. Ancak firmalarımızın genel yapısı itibariyle dış ticaretle ilgili olarak atılımlar yapmak yerine, iç piyasada pazar şartlarını zorlayarak, ulusal rekabeti arttırarak kar marjlarını düşürmektedirler.