İHRACAT İŞLEMİ NASIL YAPILIR.

İlk olarak ihracat işlemini gerçekleştirebilmek için bir gümrük müşavirliği şirketi ile anlaşarak vekaletname ve diğer şirket evraklarını teslim etmelisiniz. Gümrük müşavirliği şirketi firmanızı gümrük sisteminden firmanızı aktif hale getirecektir.(Yükümlü Takip Sistemi)

Bu işlemin ardından ilgili ihracatçı birliklerine üyelik gerekmektedir. Bu üyelik ürünlerinizin sınıfına veya bağlı bulunduğunuz bölgeye göre yapılmalıdır. Örneğin tekstil ürünü ihraç edilecekse İTKİB’e üyelik yaptırmanız gerekir. Bunun sebebi ilgili ihracatçı birliklerinin yardımlarından ve desteklerinden faydalanabilir, Sizin faaliyet alanınızdaki birçok fuar ve seminerlere katılabilirsiniz.          Bu işlemi de gümrük müşavirliği şirketiniz yapabilmektedir. Üyelik ücreti bir kereye mahsus 200 TL dir. Sonrasında her yıl 200 TL aidatı varıdır. Ayrıca ihracat işlemleriniz başladığında her ihracatınız da toplam fatura tutarınızın %001 kadar ödeme tahsil edilir. Örneğin 10.000 USD’lik bir ihracatınız var bu ihracat için ihracatçı birliğinize 10 USD x 13,56 TL kur= 135,6 TL kadar ödeme yaparsınız. (%0,001)  Bu ödemeyi gümrük müşavirliği şirketiniz sizin adınıza yapacaktır. Daha sonrasında size dekont olarak gönderecektir.Artık gümrük ve birlik kaydınız yapıldı ve ihracat yapmaya hazırsınız. İlk olarak yurt dışındaki müşterinizle anlaşmanızı yapacağız. Bu anlaşma teslim şekli ve ödeme şekli önemlidir. Teslim şekli incotermsler (EXW, FCA,FOB,CFR,CIF,CIP,DDP,DDU) gibidir.

1)Teslim Şekilleri

EXW İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS, “İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder. EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder.

FCA, İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir.

FOB teriminin açılımı Free on Board’dur. Aynı zamanda gemi güvertesinde teslim ya da küpeştede teslim olarak da bilinmektedir. FOB, malı tedarik edecek olan firmanın ya da kişinin, tedarik ettiği malı nakliye yapacağı geminin güvertesine taşıdığı ana kadar olan tüm sorumluluğunu belirtir.

CFR, (Cost and Freight) Mal bedeli ve navlun anlamına gelen uluslararası bir ticari terim. İthalat ve ihracatta taşınan ürünün, daha önce belirlenmiş limana kadar bütün taşıma masraflarının tamamen ihracatçı firma tarafından karşılanacağını belirtir.

CIF (Cost, Insurance and Freight): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR’den farkı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır.

DDP (Delivered Duty Paid): Vergileri Ödenmiş Teslim Kendi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir.

DDU, ((İngilizce) Delivered Duty Unpaid) Türkçe olarak “Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim” anlamına gelen bir terimdir ve satıcının, ithalat için gümrüklemeden ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder.

Ödeme şekli, Peşin ödeme, Mal Mukabili ödeme, Vesaik Mukabili ödeme, Akreditif ödeme gibi olmaktadır. Örneğin FOB teslim şeklini alarak anlaştınız ve mal mukabili olarak anlaştınız. Yurt dışı nakliye gideri alıcı firmaya aittir. Ve malınız vardığında paranızı bankanıza gönderirler. Kayıtlarımız tamam, anlaşmamız tamam ve yüklemeye başlıyoruz.

İlk olarak uygun bir nakliye şirketi ile anlaşıyorsunuz. Nakliye şirketi ile anlaştıktan sonra yükleme evraklarını hazırlayacağız.

2)Gerekli Evraklar Listesi

Yükleme Talimatı (nakliye şirketine ve gümrük şirketine gönderilecek.) Gümrükleme şirketine her ihracatta gönderilecek evraklar.

Yükleme talimatı

Türkçe fatura,  E-fatura, Çeki listesi,

İnvoice,

Packing list,

Evrakları kısaca özetlemek gerekirse;

3)Yükleme Talimatı

İhracatçı, ithalatçı, banka bilgisi, eşyanın tanımı, İngilizce tanımı, kap, kilo, nakliye şirketi bilgisi, gümrük şirketi bilgisi, toplam mal bedeli, teslim şekli, ödeme şekli gibi bilgilerin yazılı olduğu yüklemenin özetini gösteren evraktır. Bu talimata göre nakliyeciniz rezervasyonunuzu yapar ve gümrük şirketi bilgilendirilir.

  1. a) Türkçe Fatura, E-fatura Faturada bulunması gereken bilgiler. Faturanızın fiyatlarını belirledikten sonra Faturanın müsait bir alanına:

Ödeme şekli,

Teslim şekli,

Toplam kap adedi,

Toplam net/brüt,

Aracı bankanız (hangi bankayı kullanıyorsanız),

İmalatçı veya tedarikçi bilgisi,

Malların Menşei,

E-faturada zorunlu olan alan GTİP bilgisidir.

Daha sonra e-faturanın not kısmına diğer bilgiler yazılabilir. E-faturanız tamamlandıktan sonra onaya gönderilir ve  23 haneli TPS numarası ile birlikte gümrük şirketine gönderilir. Beyanname ile bire bir uyumlu olması gerekir.

  1. Çeki listesi:

Mallarınızın yükleme detayıdır. Hangi kolide kaç adet mal var toplam ağırlıkları koli noları gibi detayların yazılı olduğu listedir. Buradaki amaç hangi kolide hangi mal var, içindeki sayı gibi detayları görebilmektir. Örneğin gümrük memuru malınızı kontrol edecek. 53 nolu kolide beyan ettiğiniz ürüne bakarak 53 nolu koliyi açtırdığında içindeki malın birebir tutması gerekir.  Memura güven aşılamış olursunuz ve dosyanızı hızlı bir şekilde sorunsuz kapatmasına yardımcı olur.

  1. Invoice:

Türkçe faturanızın İngilizce olarak hazırlanmasıdır. Antetli kağıdınıza çıktı alırsınız ve kaşe imza yaparsınız. Ödeme şekline göre (mal mukabili)malla birlikte yurt dışına gönderilir veya (vesaik mukabili, akreditif) bankanıza teslim edersiniz. Bu evrak malınızın yurt dışında gümrüklemesinde kullanılır.

  1. Packing list:

Çeki listenizin İngilizcesidir. Aynı şekilde yurt dışında gümrük işlemleri için gereklidir. Yurt dışındaki müşterinizin işini kolaylaştıracaktır. Antetli kağıda çıktı alınız kaşe imza yapılır. Evraklarınız artık hazır ve gümrük şirketi işlemlere başlayabilir. Siz diğer taraftan malınızı hazırlayıp nakliye şirketine teslim etmeniz gerekiyor. Çünkü gümrük şirketiniz evrakları aldıktan sonra nakliye şirketinizle irtibata geçerek gümrük bilgilerini alacak ve işlemlere başlayacaktır. Malınızı da teslim ettiniz ve gümrük beyannamenizde işleme başladı. Bu aşamada size ait olan işlerin çoğunu gerçekleştirmiş oldunuz. Şimdi işlem sırası gümrük şirketinde,

4) Gümrük İşlemleri       

Gümrük şirketi beyannamenizi ve yurt dışı için gerekli dolaşım belgesini (ATR-EUR.1-EUR-

MED-MENŞE ŞAHADETNAMESİ-FORM.A) hazırlar ve işlemleri tamamlayarak evrakları nakliye şirketine teslim eder. Bu aşamada gümrük şirketi de vazifesini tamamlayarak işlemi nakliye şirketine devretmiş olur. Nakliye şirketiniz ilgili gümrük beyannamesini gümrüğüne göre Hava yolu, Kara yolu, Deniz yolu, Demir yolu gibi taşıma şekline göre işleme alır. Örneğin kara yolunda (CMR)T1,T2 veya Tır karnesine bağlar ve yurt dışı eder. Hava yolunda ve deniz yolunda (AWB, Bill Of Lading) konşimentoya bağlar ve yurt dışı eder. Demir yolun da (CIM) Hamule senedine bağlar ve yurt dışı eder. Daha sonra mallar yurt dışına teslim olur ve beraberin de giden evraklarla ithalatçı firma tarafından ithalatı yapılarak teslim alınır. İhracat işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.

Eşyanız Türkiye sınır gümrüğünden çıktıktan sonra Vedop kapaması yapılır. Sizde bu kapamadan sonra vergi dairenizden vergi iadenizi alabilirsiniz.

İhracat Türleri